Místní knihovna ve Skleném nad Oslavou


O knihovně

Půjčovní doba
Čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu.

Služby

Půjčování knih zdarma.
Internet k dispozici na požádání v místnosti Obecního úřadu.

Kontakt

knihovnice – Zeiselová Denisa
mob.: 774 279 652, 774 297 652
Místní knihovna ve Skleném nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zřizovatel
Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 591 01 Sklené nad Oslavou

Knihovní řád
GDPR

Statistika pro rok 2019
- 1800 knih ve vlastním fondu
- 17 registrovaných čtenářů (z 228 obyvatel obce)


Kontakt: 566 535 151